Fenylketonuri

Hvad er fenylketonuri?
Fenylketonuri (PKU) er en sjælden, men potentielt alvorlig arvelig lidelse. Vores kroppe nedbryder proteinet i fødevarer, såsom kød og fisk, til amino...
fenylketonuri symptomer
Symptomer på PKUadfærdsmæssige vanskeligheder såsom hyppige raserianfald og episoder med selvskading.lysere hud, hår og øjne end søskende, der ikke ha...