Doxycyklin

doxycyclin til hunde
Doxycyclin anvendes til hunde til behandling af modtagelige bakterieinfektioner og infektioner forårsaget af Rickettsia, Canine ehrlichiosis (anaplasm...